Heading

Ayiti: Yon Dènye Omaj a Kapitèn Meteyo, Ronald Semelfort
Antèman kowòdonatè enterimè Inite Idwometeowolojik Ayiti a, meteorolog ansyen profesè Ronald Semelfort chante nan Potoprens, samdi 10 fevriye a. Yon repòtaj Yves Manuel.
>> Read more

Entèvyou ak Roody Roodboy sou Patisipasyon li nan Kanaval 2018 la ann Ayiti
>> Read more

Yon repòtaj Florence Lisené sou Ensidan Dife nan mache Gerit la
>> Read more

Ayiti-Kowoperasyon: Leta Anvizaje Revoke Pèmi Oganizasyon Charite Oxfam
Ayiti kapab pran desizyon pou l entedi òganizasyon non-gouvènmantal Oxform fonksyone nan peyi a akoz zak imoral kèk kowoperan ONG sa a ta komèt  nan peyi a apre tranblemandtè 12 janvye 2010 la.   Akizasyon sa a tonbe sou do responsab OXform nan ann Ayiti, Roland van Hauwermeiren, ki ta fè lokal ONG a tounen yon kafe jamè dodo. Lòt enfòmasyon fè kwè kèk manm òganizasyon sa a te anba  menm akizasyon sa a nan peyi Chad, ann Afrik, nan ane 2006.   Minis Planifikasyon ak Kowoperasyon Ekstèn ayisyen an, Aviol Fleurant, deklare sou chèn televizyon ameriken CNN. “ Si enfòmasyon kap sikile yo ta vre, nou pap ezite revoke otorizasyon Oxfam genyen pou l mennen aktivite nan peyi Dayiti.”   Oxfam, yon ONG ki gen baz li nan La Grann Bretayn, riske pèdi 44 milyon dola asistans li konn jwenn nan men gouvenman britanik la. Òganizasyon an aksepte sispann soumèt demand pou asistans jiskaske li pwouve li te respekte tout règleman kont abi sekzyèl ak ekplwatasyon moun nan peyi kote manm li yo ap pote asistans.
>> Read more

Ayiti: Mache Gerit la Boule
Mache Gerit la ki tou pre Dwann Pòtoprens la boule anba yon dife ki eklate apre midi dimanch 18 fevriye 2018 la. Sèvis sekou komin Dèlma ak Kafou te kouri rive sou plas kote sapè poupye yo pat pran tan pou te deplwaye taktik yo pou etenn dife a. Sepandan, otorite yo poko bay detay sou koz ensandi a.
>> Read more

Ayiti-Ekonomi / Tichann Mache Hipolit yo ap Reprann Aktivite yo Timidman APre DIfe 13 Fevriye a
Kèk nan machann yo di yo gen konfyans nan gwoup kanavalesk ki pwomèt yap mete lajan yo fè nan kanaval a la dispozisyon viktim dife a.
>> Read more

Ankèt ap Dewoule sou Dife Ki Boule Mache An Fè Pòtoprens la
Defe a te pran nan batiman mache a nannuit lendi 12 pou leve madi 13 fevriye 2018 la. Se kakas mache a ki rete kounyela a.
>> Read more

Eskandal nan OXFAM - Yon Anbasadè Bòn Volonte Minnie Driver Bay Demisyon Li
Vedèt entènasyonal Minnie Driver -anbasadè bòn volonte pou OXFAM- se premye selebrite ki bay demisyon li akoz fason òganizasyon charite a jere dosye movèz konduit seksyèl kèk kowoperan li nan peyi d Ayiti. Madam Driver --
>> Read more

Ayiti-Kanaval 2018: Popilasyon an Reponn o Randevou
Nan peyi d Ayiti, madi 13 fevriye a se dènye jou Kanaval Nasyonal la, edisyon ane 2018 la. Nouvèl yo fè konnen an jeneral festivite yo byen pase, popilasyon an te o randevou pou l patisipe, e animasyon mizikal la te varye e sa bay kanavalye yo satisfaksyon.   Lavwadlamerik pale ak Fred Lizère, manm komite òganizatè Kanaval Nasyonal la pou 2018, ki di komite a jwenn bon jan satisfaksyon ak  jan bagay yo pase jiskaprezan. Sepandan, dapre Misye Lizère, rezilta yo ta pi pozitif si te gen plis kolaborasyon ant diferan sektè ki travay pou reyalizasyon evennman popilè sa a. VOA pale tou ak Komisè Frantz Lerebourg ki abòde aspè sekirite festivite yo. Komisè Lerebourg deklare tou lapolis ap mennen ankèt sou dife ki te pran nannuit lendi pou leve madi a nan Mache Hyppolite -di Mache an Fè- pou yo konnen si se yon aksidan oubyen si se yon zak kriminèl.  
>> Read more

Ayiti-Dezas: Mache Hyppolite ou "Mache An Fè" Boule nan Pòtoprens
Dife pran nan Mache An Fè a nan nuit lendi12 pou leve madi 13 fevriye 2018 la. Anpil machann pèdi tout sa yo te posede pou yo menm ak fanmi yo viv.
>> Read more

13 Fevriye: Jou Entènasyonal Radyo - Plas Radyodisizyon ann Ayiti
Pou jounalis Clarens Renois, “Radyo rete prensipal medya ayisyen yo itilize pou yo rete okouran sa k ap pase nan peyi yo e aletranje.”
>> Read more

Ayiti-Byenfezans: Prezidan Moise Reyaji ak Kòlè sou Dosye OXFAM nan
Prezidan Jovenel Moise kondane OXFAM poutèt anplwaye òganizasyon britanik sa a ta itilize pwostitye ann Ayiti apre tranblemanntè janvye 2010 la.
>> Read more

Gouvènman Ayiti ak Grann Bretay Reyaji sou Dosye OXFAM nan
Nan Lagrann Bretay gouvènman an lanse avètisman bay òganizasyon charite ak gwoup imanitè ki baze nan peyi a pou l fè yo konnen li pral koupe tout finansman li tap ba yo si yo pa tabli yon sistèm sipèvisyon ak “rann-kontabilite" pou yo anpeche konpòtman kote kowoperan yo komèt abi seksyèl epi pou yo mennen bon jan ankèt sou abi sa yo.   Otorite yo nan vil Lond lanse avètisman sa a dimanch 11 fevriye 2018 la apre nouvèl te parèt pou di youn nan pi gwo òganizasyon charite peyi a, OXFAM, pat rapòte desizyon li te pran an 2011 pou l revoke yon sipèvizè wo-plase ak kèk lòt kowoperan ki te peye yon gwoup fanm movèz vi -pami yo te genyen kèk jennti fi an ba zaj-- pou yo te patisipe nan òji seksyèl avèk yo nan peyi d Ayiti apre tranblemanntè janvye 2010 la. Penny Mordaunt, minis britanik pou Devlopman Entènasyonal la, bay opinyon gouvènman an sou dosye a:   “Mwen panse se yon bagay ki chokan. Kèlke swa sistèm yon òganizasyon genyen pou pwoteje anplwaye li yo, sistèm sa a pa enpòtan si oganizasyon an pa gen otorite moral pou l fè sa ki dwat, sa ki korèk lè, pa egzanp, yo jwenn prèv ki montre gen krim ki fèt. Yo dwe pase enfòmasyon sa a bay otorite konpetan yo –san bliye otorite lajistis yo. Sa k pase a montre òganizasyon an pat genyen okenn leadership.”   Anbasadè ayisyen an nan La Grand Bretay, Bocchit Edmond, denonse yon sitiyasyon konsa e li akize responsab OXFAM yo deske yo te patisipe nan yon operasyon “kase fèy, kouvri sa.” Anbasadè Edmond di: “Gen yon bagay ki klè: sè ke te genyen kase fèy, kouvri sa. Le fèt ke moun sa yo te rive jwenn mwayen kite peyi a san yo pa t sibi pyès pinisyon, san yo pa t menm rapòte zak sa yo bay otorite ayisyen konpetan yo, sete yon plan pou yo kase fèy, kouvri sa. Kounyela a menm, le fèt ke yo komèt kalte krim sa yo, le fèt ke yo te chache kase-fèy, kouvri sa, nap poze kesyon pou nou mande konbyen move zak konsa k ap fèt nan peyi d Ayiti?” Chèf misyon diplomatik peyi d Ayiti a nan La Grann Bretay pwofite anonse gouvènman ayisyen an deside pran aksyon legal pou l fè limyè sou dosye a. Semèn pase a yon gwoup senatè ameriken, ki okouran sa k te pase nan branch oganizasyon OXFAM nan ann Ayiti, te lanse apèl bay gouvènman ayisyen an pou mande li pran dispozisyon pou l mennen bon jan ankèt sou kesyon an epi pini moun ki responsab abi seksyèl sou jennfi an ba zaj sa yo ann Ayiti.  
>> Read more

Ayiti-Enfrastrikti: Ranfòsman Travay Karavann Chanjman an nan Gran Sid la
Prezidan Jovenel Moise, ki te ale nan Gran Sid la nan wikenn nan, ensiste sou prezans kèk ekipman lou divès kote nan rejyon an; yo pral sèvi pou devlopman enfrastrikti nan zòn sa yo.
>> Read more

Entèvyou ak Carel Pedre sou Kanaval 2018 la ann Ayiti
>> Read more

Ayiti: Abitan nan Potino Mande Leta Ranje Wout nan Zòn nan
Kèk abitan nan rejyon Nòdès pi presizeman nan lokalite Potino ap lanse yon apèl bay Prezidan Jovenel Moïse pou l voye je gade peripese yo akoz kondisyon wout nan zòn nan. Yon repòtaj jounalis afilye #MaxEvensLouis (koutwazi) #Haiti
>> Read more

Ayiti: Prezidan Jovenel Moïse Reme1t yon Lo Materyèl Lou Bay Meri nan Depatman Lwès
Prezidan Jovenel Moise selebre yon lane li sou pouvwa mèkredi 7 fevriye 2018 la. Nan okazyon an, chèf leta a remèt yon lo materyèl bay meri yo nan depatman Lwès la nan kad lansman Karavann chanjman an. Yon repòtaj Orpha Dessources .
>> Read more

Ayiti-Kanaval: Travay Konstriksyon Stann yo Ap Pare Atan Dapre Enjenye Daniel Laine
Travay konstriksyon Stann yo ap vanse sou chanmas la nan kapital ayisyen lan, nan kad preparasyon kap fèt pou dewoulman kanaval  2018 la nan Potoprens ki fikse pou pou 3 jou sa yo: dimanch 11, lendi 12, ak madi 13 fevriye 2018 kap vini an. Responsab Pak konstriksyon an,  Enjenye Daniel Laine bay garanti yap gen tan Korespondan Lavwadlamerik nan Pòtoprens Orpha Dessources vin ak plis detay nan odyo a ki anba tèks la.    
>> Read more

Ayiti: Prezidan Jovenel Moise Di li Reyafime Volonte l pou Mete Leta o Sèvis Nasyon an
Prezidan ayisyen an, Jovenel Moïse, nan okazyon premyy anivèsè kòm alatèt peyi Dayiti  fè yon deplwaman materyèl anjen lou sou plas Champs de mars  la nan kad lansman Karavann chanjman li an nan Depatman Lwès la. Prezidan Moise di nan okazyon an li  pran angajman pou mete leta o sèvis pèp la. Lokatè Palè Nasyonal la nanyon konferans pou  laprès nan sware madi 6 fevriye 2018, kote li fè konnen gouvènman li an rive reyalize anpil bagay pandan premye ane li sou pouvwa a, dapre yon repòtaj Ajans France Press (AFP). Prezidan Moise deklare: “Nou rive fè anpil bagay nan peyi a malgre nou pa gen anpil resous nan men nou. Tout bagay se yon priyorite nan peyi a; donk li difisil pou w fè yon chwa.” Lokatè Palè Nasyonal la reyafime pwomès li fè nasyon an lè li tap monte sou pouvwa a. Li site, pa egzanp, reyabilitasyon wout nan plizyè pwovens pandan ane 2017 la. Pou sa ki gen rapò ak Karavann Chanjman an, Prezidan Moïse nansyl syon sou pizyè kilomèt wout ki asfalte; konstriksyon sk kiraj plizyè kanal irigasyon. Si prezidan an pa bay detay sou kantitie lajan Leta bay konpayi ki jwenn kontra pou yo ekzekite pwojè Karavann nan, li denonse pawòl kap di pa gen transparans nan pwojè sa a. Lidè ayisyen an di: “Karavann Chanjman an pa gen bidjè.” Aloske bank santral peyi d Ayiti eksprime enkyetid li akoz yon defisi bidjetè ki rive jis nan nivo 78 milyon dola depi mwa doktòb 20017 la, tandiske valè goud la ki kontinye ap degringole. Prezidan Moise ki tap reponn kesyon jounalis yo ki te reyini nan Palè Nasyonal la an prezans kèk manm kabinè ministeryèl la, li deklare: "Anpil moun lye defisi bidgetè a ak “depans san kontwòl” gouvènman an ap fè san li pa respekte nòm yo, men mwen pa kwè se konsa sitiyasyon an ye vrèman. " Konsènan jèn yo k ap pati kite peyi a pou yo alr chache lavi lòt bò dlo, prezidan ayisyen an di:   “Nou pral kontinye travay pandan manda nou an pou chèf deta kap vini apre nou an kapab jwenn yon Ayiti ki chita sou yon baz solid, yon fason pou peyi a gen kapasite pou l resevwa tout pitit li yo. Pou jenn yo pa pati, fòk yo genyen yon vizyon e nou mnem, nou dwe bati lavni.”          
>> Read more

Prezidan JoveneL Moise Prezante yon “Bilan Pozitif” pou Premye Ane Li sou Pouvwa a
Prezidan ayisyen an, Jovenel Moïse, bay yon konferans pou laprès nan sware madi 6 fevriye 2018, kote la fè konnen gouvènman li an rive reyalize anpil bagay pandan premye ane li sou pouvwa a, dapre yon repòtaj Ajans France Press (AFP). Prezidan Moise deklare: “Nou rive fè anpil bagay nan peyi a malgre nou pa gen anpil resous nan men nou. Tout bagay se yon priyorite nan peyi a; donk li difisil pou w fè yon chwa.” Lokatè Palè Nasyonal la reyafime pwomès li fè nasyon an lè li tap monte sou pouvwa a. Li site, pa egzanp, reyabilitasyon wout nan plizyè pwovens pandan ane 2017 la. Pou sa ki gen rapò ak Karavann Chnajman an, Prezidan Moïse stire atansyon sou pizyè kilomèt wout ki asfalte; sou konstriksyon sk kiraj plizyè kanal irigasyon. Si prezidan an pa bay detay sou kantitie lajan Leta bay konpayi ki jwenn kontra pou yo ekzekite pwojè Karavann nan, li denonse pawòl kap di pa gen transparans nan pwojè sa a. Lidè ayisyen an di: “Karavann Chanjman an pa gen bidjè.” Aloske bank santral peyi d Ayiti eksprime enkyetid li akoz yon defisi bidjetè ki rive jis nan nivo 78 milyon dola depi mwa doktòb 20017 la, tandiske valè goud la ki kontinye ap degringole. Prezidan Moise ki tap reponn kesyon jounalis yo ki te reyini nan Palè Nasyonal la an prezans kèk manm kabinè ministeryèl la, li deklare: "Anpil moun lye defisi bidgetè a ak “depans san kontwòl” gouvènman an ap fè san li pa respekte nòm yo, men mwen pa kwè se konsa sitiyasyon an ye vrèman. " Konsènan jèn yo k ap pati kite peyi a pou yo alr chache lavi lòt bò dlo, prezidan ayisyen an di:   “Nou pral kontinye travay pandan manda nou an pou chèf deta kap vini apre nou an kapab jwenn yon Ayiti ki chita sou yon baz solid, yon fason pou peyi a gen kapasite pou l resevwa tout pitit li yo. Pou jenn yo pa pati, fòk yo genyen yon vizyon e nou mnem, nou dwe bati lavni.”    
>> Read more