Pour vos questions et commentaires, appellez-nous au 321-345-8730 Pour vos questions et commentaires, appellez-nous au 321-345-8730

J'entendais un jour à la radio un éditorialiste qui, sur un sujet précis, la sécurité sociale, regrettait que les informations ne soient pas plus largement diffusée au niveau des patients. Il citait notamment en exemple les médecins qui ne diffusent pas leurs informations pour rester maîtres de leur "pouvoir". Lire la suite

 

Dans les années 90, nous avions pertinemment su que le vingt-et-unième siècle allait être le siècle de l'informatique. Il convient de noter et ceci à l'eau forte que ...

 

Educateur de carrière aimant la vie dans toute l’acception du terme, nous avons toujours pensé et nous pensons encore que ...

 

 

Amoureux et amoureuses, tous nos remerciements à vous pour l'intérêt que vous portez non seulement à ...

 

 

Carolyn Desert: Nap pran yon ti tan pou nou felisite jèn fi sa a ki fenk sot ranpòte konkou miss Haiti. Li gen 25 an e lap viv nan Miami depi 10 zan. Sa vle di. li te gen 15 zan lè li te rantre o Zetazini. Nan video sa a, Carolyn pale kreyòl; yon kreyòl ki mele ak bon jan fransè. Mwen pa gen dout ke li pale anglè trè byen tou, entèlijant ke li ye. Gen 2 bagay ki atire atansyon nou nan video sa a: 
premyèman, yo te oblije-l pale fransè lè li te lekòl. Sa fè-m sonje safè "Jeton"ak pinisyon pou pale kreyòl nan lycée Anacaona ki nan lakou Leogane. Mwen panse ekzije timoun yo pale fransè lekòl se te yon bon bagay paske yo te gen tout rès tan lakay yo pou yo pale kreyòl. Dayè sa ki te pi enpòtan an se te yon kou pou aprann timoun yo ekri kreyòl, sa pat janm fèt. Se sak fè sèvitè'w, Rulio Oscar, kab fè anpil fot nan kreyòl paske nou pat janm aprann ekri-l lekòl. Padone-m, tanpri! Tout Aysyen pale kreyòl; pa gen manti nan sa. Tout Aysyen ki te gen chans pou al lekòl aprann pale fransè. Malerezman paske se pa tout lekòl ki te ekzije timoun yo pale fransè ki se youn nan pi bèl lang ki genyen (la langue de la diplomatie), anpil moun jounen jodi a gen problèm pou yo pale fransè.
dezyèm bagay ki atire atansyon nou nan video a, se ezans Carolyn itlize pou li pale kreyòl la. Anpil moun kite Haiti tou granmoun aprè kèk tan isit, yo pap di 5 mo kreyòl pou yo pa mete 2 mo anglè ladan-l. 
Haiti gen 2 lang ofisyèl: fransè ak kreyòl. Si nou se Haitien, se pou nou fyè lè nou ap pale kreyòl. Menm jan tou, se pou nou suspann kritike moun ki chwazi pou yo ekri oubyen pale fransè. An nou chèche aprann ekri-l e pale-l pito.

Print Print | Sitemap Recommend this page Recommend this page
Sentimentale FM, la radio des amoureux et des amoureuses
Veuillez cliquer pour nous contacter
© Le bonheur est un parfum que l'on ne peut répandre sur autrui sans en faire rejaillir quelques gouttes sur soi-même.